Ekofisk Ekofisk

ISO 22000iso_22000.jpg

Ett certifierat system för livsmedelssäkra produkter innebär att företaget arbetar systematiskt med livsmedelssäkerhet. Syftet är att uppnå säker hantering och produktion genom hela livsmedelskedjan ända fram till konsumtionstillfället. Certifikatet intygar att företagets ledningssystem lever upp till kraven i den internationella standarden ISO 22000:2005 Ledningssystemet för livsmedelssäkerhet. 

ekofisk_logo.png


Eko Fisk, Fågel & Mittemellan AB
Partihandlarvägen 50
120 44 ÅRSTA
Telefon: 08-556 131 80
Epost: order@ekofisk.com