Med råvarorna i fokus

Med stor kunskap och erfarenhet hjälper våra trevliga säljare
er med allt från dagens lunch till framtida menyplanering.
Frågor och funderingar – slå oss en signal.

Ekofisk ska, genom ett nära samarbete
med noggrant utvalda leverantörer,
erbjuda ett komplett sortiment av
produkter som motsvarar våra kunders
förväntningar gällande kvalitet och service.