Vår Historia

Eko Fågel, Fisk & Mittemellan AB, branschens första personalägda företag startades hösten 1999. På kort tid lyckades vi, med hjälp av våra kunder och en engagerad personal, skapa en plattform utifrån vilken vi ständigt utvecklar företaget.

Ansvar, trygghet, kvalitet och service är nyckelord i vår policy. Vi tar ansvar för säkra produkter av hög kvalitet, levererade på avtalad tid. Vårt ansvar är din och dina gästers trygghet.

Redan första året mottog vi, med stolthet, utmärkelser från såväl Gastronomiska Akademien som Sandahls Foundation.

Efter etablering på marknaden, startades arbetet med nästa mål – att bli ISO-certifierade. Frågorna var många, gick det att genomföra? Hur gör vi? Vem? När? Drygt ett år senare med många arbetstimmar bakom oss, (det blev en lång och omsorgsfull process), mottog vi i slutet av våren 2003 certifiering i följande system: 

ISO 14001:2015 Miljöledning
ISO 9001:2015 Kvalitetsledning
ISO 22000:2018 Livsmedelssäkerhet

Hur går vi vidare? Vad blir nästa steg?
Genom en fördjupad kontakt med dig hoppas vi kunna påverka ditt val av råvaror vid planering av menyer. Syftet med detta är att göra dig uppmärksam och medveten om olika fiskars reproduktionsperioder. Genom att välja alternativ och/eller odlade produkter hjälps vi åt att minska efterfrågan under perioder fisken borde vara ”fridlyst”.

Vår målsättning – en årlig halvering av våra volymer under begränsade perioder – detta kan endast nås genom ett samarbete med dig. Gör gärna ett studiebesök hos oss eller boka in ett besök med någon av våra säljare, så berättar vi mer om vårt företag – hur vi arbetar – vad vi står för – våra delmål – våra framtidsplaner och varför du ska välja oss.

Tror du, som vi, att ett engagemang i miljöfrågor är en förutsättning för fiskets framtid? Tycker du, som vi, att varje säsong med dess speciella råvaror är något vi ska ta tillvara?

Vi på Ekofisk – När helheten avgör!